Šilalės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą patarėjo, neįeinančio į struktūrinius padalinius, pareigoms užimti

Skaityti:

https://portalas.vtd.lt/lt/patarejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;57525.html