Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos salėje nuo 10 val. vyko Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – ESOC) posėdis ir kartu savivaldybės lygio Krizių valdymo ir civilinės saugos stalo pratybos, tema: „Šilalės rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių veiksmai organizuojant gyventojų evakavimą“.

Posėdžio pradžioje ESOC nariams buvo pristatyta krizių valdymo ir civilinės saugos veikla, padėtis Savivaldybėje dėl kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų plėtros, perspėjimo sistemos sirenomis modernizavimas bei perspektyvos, pristatytas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos parengtas civilinės saugos sistemos stiprinimo ir modernizavimo 2025-2030 metų plėtros plano projektas.

Pratybų metu buvo pristatytas Gyventojų evakavimo teisinis reglamentavimas bei išnagrinėta tariama ekstremalioji situacija, kuriai įvykus atsirado būtinybė organizuoti gyventojų evakavimą iš gyvenamosios vietos į numatytą gyventojų priėmimo punktą. ESOC nariai aktyviai įsijungė į pratybų scenarijuje pateiktos ekstremalios situacijos teorinį likvidavimą, vyko aktyvus darbas ESOC grupėse.

Pratybų vadovas, Savivaldybės ESOC vadovas, vicemeras Ignas Gužauskis bei pratybų vertintojos – Tauragės rajono ir Pagėgių savivaldybių patarėjos (parengties pareigūnės) Vita Marozienė ir Evelina Stonienė, civilinės saugos stalo pratybas įvertino gerai.

Parengties pareigūnas Mindaugas Mikutavičius