Šilalės rajono savivaldybė

 

Pradedamas įgyvendinti projektas „Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas Šilalės rajone“ Nr. 27-005-p-0001

Projektu numatoma vykdyti Šilalės r. sav. švietimo įstaigos – Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos (toliau – Kaltinėnų gimnazija), esančios adresu Varnių g. 22, LT-75451, Kaltinėnai, Šilalės r. sav., ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtrą, pritaikant gimnazijos patalpas ir įsteigiant papildomą ikimokyklinio ugdymo grupę vaikams nuo 2 iki 3 metų amžiaus. Projektas atitinka 2022-2030 m. Tauragės regiono plėtros plano, patvirtinto Tauragės regiono plėtros tarybos 2023 m. vasario 3 d. sprendimu Nr. TS-1 (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Regiono PP), Švietimo pažangos priemonės Nr. LT027-02-01-01 veiklos Nr. 2. „Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas Tauragės regione“ poveiklės projektą Nr. 2.1. „Naujų ikimokyklinių ugdymo vietų kūrimas Šilalės rajono savivaldybėje“.

Projekto veiklų vykdymo pabaiga – 2026.11.30

Projekto tikslas

Pagerinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą Šilalės rajono savivaldybėje.

Projekto tikslinė grupė

Šilalės rajono savivaldybėje gyvenantys vaikai nuo 2 iki 3 metų.

Savivaldybės biudžeto lėšos

15910,18 Eur

ES fondo lėšos

90155,00 Eur