Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatomis skelbiame informaciją apie Šilalės rajono savivaldybės mero potvarkiu planuojamą pakeisti (nustatyti) žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą bei galimybę teikti pasiūlymus.

Žemės sklypui, esančiam Šilalės r. sav., Bilionių sen., Aukštagirės k. (kadastro Nr. 8707/0001:0375), bendras sklypo plotas – 1,1485 ha, planuojama pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę ir žemės naudojimo būdą iš rekreacinio naudojimo žemės sklypai į rekreacinės teritorijas, vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos ir savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano tvirtinimo“, įgyvendinant  Varnių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonų ribų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 1055 „Dėl Varnių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo“, vykdant Varnių regioninio parko tvarkymo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-759 „Dėl Varnių regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“, atsižvelgiant į 2024 m. birželio 5 d. Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos raštą Nr. S-1335.

Paskirties keitimo iniciatoriai: žemės sklypo savininkai.

Kontaktinis asmuo – Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus  vyriausioji specialistė Lina Pudžemytė – Gaidamavičienė, Šilalė, J. Basanavičiaus g. 2-1,  216 kab., tel. (0 449) 4 53 35.

Supažindinimo tvarka: su Šilalės rajono savivaldybės mero potvarkiu projektu bus galima susipažinti kitą darbo dieną po jo priėmimo dienos Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl žemės sklypo būdų nustatymo, planavimo tikslų ir uždavinių visuomenė gali teikti nuo 2024 m. birželio 6 d. iki 2024 m. birželio 20 d. imtinai raštu Šilalės rajono savivaldybės administracijai, J. Basanavičiaus g. 2-1, LT 75138, Šilalė.

Šilalės rajono savivaldybės administracija