Šilalės S. Girėno šaulių 703-oji kuopa informuoja, kad birželio 26 ir liepos 10 dienomis Šilalės mieste ir Šilų k. (Šilalės pušyno teritorijoje) vyks komendantinių šaulių karinio rengimo pratybos. Šių pratybų tikslas – treniruoti šaulius šalies gynybai. Pratybose dalyvaus šauliai su ginklų imitacijomis. Atkreipiame dėmesį, kad imitaciniai šaudmenys ir pirotechninės priemonės nebus naudojamos. Šauliai judės pėsčiomis ir civilinėmis ratinėmis transporto priemonėmis. Pratybos vyks tiek dienos, tiek nakties metu.

703-osios šaulių kuopos būrio vadas
Arvydas Bartkus