Birželio 3 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bijotų seniūnijos seniūnės pareigas pradėjo eiti Irmina Zvick.

I. Zvick 2001 m. Klaipėdos universitete įgijo filologijos krypties edukologijos bakalauro laipsnį. Ji pasižymi strateginiu mąstymu, lyderio savybėmis, ryžtingumu ir atsakomybės jausmu.

Dirbdama Bijotų seniūnijos seniūnės pareigose, I. Zvick apdoros seniūnijos veiklai vykdyti aktualią informaciją, atstovaus seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis, konsultuos su seniūnijos veikla susijusiais klausimais, planuos tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą. Priims su seniūnijos veikla susijusius sprendimus, teiks savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir pastatų tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto bei viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo.

Šios pareigos reikalauja glaudaus bendradarbiavimo su bendruomene ir įvairiomis organizacijomis, užtikrinant efektyvų seniūnijos veiklos vykdymą ir bendruomenės gerovę.

Linkime naujajai Bijotų seniūnei sėkmės darbe.

Šilalės rajono savivaldybės administracija