Jeigu planuojate naudoti azotą kaupiančių augalų plotus geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 8 standarto kraštovaizdžio elementų ir negamybinių veiklų ir sistemų užskaitai, būtina laikytis reikalavimo dėl augalų apsaugos produktų (AAP) naudojimo. Draudimas naudoti AAP yra taikomas azotą kaupiančių augalų plotuose tada, kai jie yra auginami, t. y. nuo sėjos iki derliaus nuėmimo. Nuimti derlių ar kitais laikotarpiais naudoti AAP galima.

Svarbu atkreipti dėmesį, jog, jei su azotą kaupiančių augalų plotais dalyvaujama ir kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veikloje „Tarpiniai pasėliai“, tokiems pareiškėjams draudžiama naudoti AAP, mineralines bei organines trąšas (įskaitant mėšlą, srutas). O tais atvejais, kai pareiškėjas kituose valdomuose plotuose naudoja AAP ar trąšas, privaloma pildyti Augalų apsaugos produktų apskaitos žurnalą ir visiems tręšiamiems plotams įvesti duomenis apie panaudotas trąšas.

Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašas.