Atlikta 2019-2023 metų kadencijos Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų pagrįstumo ir teisėtumo vertinimo vidaus audito ataskaita.

Vidaus audito tikslas – patikrinti ir įvertinti Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių 2019-2023 metų kadencijos išlaidų pagrįstumą ir teisingumą. Vidaus auditas atliktas vadovaujantis 2002 m. gruodžio 10 d. Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu Nr. IX-1253 bei jo pakeitimais, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito metodika ir profesinės etikos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos narių 2019-2023 metų kadencijos išlaidų pagrįstumui ir teisingumui įvertinti.

Su atliktomis audito išvadomis galite susipažinti (čia)