Šilalės rajono savivaldybė abiturientams už kiekvieną valstybinio brandos egzamino 100 balų įvertinimą skirs po 250 eurų, o mokiniams, gavusiems brandos atestatą su pagyrimu, skirs po 500 eurų.

Šilalės rajono savivaldybė iš biudžeto yra numačiusi abiturientams už kiekvieną valstybinio brandos egzamino 100 balų įvertinimą skirti po 250 eurų, o mokiniams, gavusiems brandos atestatą su pagyrimu, skirti po 500 eurų. Taip norima mokinius paskatinti siekti kuo aukštesnių rezultatų.

Praėjusiais metais vienkartines finansines premijas Šilalės rajono savivaldybėje gavo trys mokiniai – vienas iš jų išlaikė du valstybinius brandos egzaminus 100 balų įvertinimu.

Pagrindinė brandos egzaminų sesija, kaip ir 2023 metais, prasidės birželio 5 d. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminu, o baigsis birželio 25 d. vokiečių kalbos valstybiniu brandos egzaminu. Paskutinis pakartotinės sesijos egzaminas – mokyklinis lietuvių kalbos ir literatūros – vyks liepos 12 d.

Linkime abiturientams sėkmės ir kuo geresnių rezultatų.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė