Š. m. gegužės 21 d. Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus iniciatyva suorganizuotas susitikimas su Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Šilalės skyriaus medžiotojų klubų-būrelių atstovais, ūkininkais, seniūnijų seniūnais ir kitais suinteresuotais asmenimis. Susitikime dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės meras Tadas Bartkus, vicemeras Ignas Gužauskis, Teisės, Personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas, pavaduojantis Administracijos direktorių, Artūras Mikalauskas, Savivaldybės tarybos narys Egidijus Gečas, Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėja Virginija Bukauskienė bei skyriaus darbuotojai: Vydas Stasytis, Edgaras Laurinavičius, Stasys Tubutis,  Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Šilalės skyriaus medžiotojų klubų-būrelių atstovai, ūkininkai ir kt. suinteresuoti asmenys.

Savivaldybės administracija sulaukia nemažai besikreipiančių piliečių dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, ūkiniams gyvūnams ar hidrotechnikos statiniams. Susitikimo metu kalbėta  apie medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos atlyginimą.

Virginija Bukauskienė priminė, kad medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos atlyginimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 18 straipsnio nuostatos. Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės, miško ir vandens telkinių sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytais atvejais atlygina medžioklės plotų naudotojai arba valstybės vardu šio straipsnio 4 dalyje nurodytos institucijos, jeigu neįrodoma, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos, nukentėjusio asmens tyčios ir kitų Civilinio kodekso 6.253 straipsnyje nurodytų veiksmų. Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą pagal Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų patvirtintą Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodiką apskaičiuoja atitinkamos savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta nuostolių skaičiavimo komisija. Žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo išsiųsdami rašytinį prašymą dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo. Seniūnijos seniūnas, gavęs pranešimą apie padarytą žalą, privalo tą pačią dieną pranešti medžioklės plotų naudotojui ir per 7 dienas organizuoti žalos įvertinimą, išskyrus atvejus, kai dėl žalos pobūdžio jos dydį įmanoma nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms.

Susitikimo metu taip pat kalbėta apie galimybę žemės sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams pasinaudoti Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemone, prevencijos priemonių (želdinių apdorojimui repelentais, aptvėrimui tvoromis ar apsauginėmis juostomis; želdinių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas, veisimui; specialių tvorų, elektrinio piemens ir kt.) įsigijimui ir įrengimui.

Egidijus Gečas siūlė inicijuoti susitikimą šiuo rajono gyventojams aktualiu medžioklės klausimu su Seimo nariais, atstovaujančiais mūsų rajonui, ir Seimo Kaimo reikalų komiteto atsakingais specialistais.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos (LMŽD) Šilalės skyriaus medžiotojų klubų-būrelių kontaktai:

  1. LMŽD Šilalės skyriaus pirmininkas Genadijus Zbarauskas, mob. 861212049;
  2. Akmenos būrelis, Justinas Bukauskis, mob.869534243;
  3. Šilalės būrelis, Linas Baublys, mob. 860030676;
  4. Vingininkų būrelis, Kęstutis Jurčys, mob. 861116880;
  5. Obelyno būrelis, Artūras Vazbys, mob. 869859001;
  6. Jūros būrelis, Valdas Girskis, mob. 868212400;
  7. Medvėgalio būrelis, Audrius Lileikis, mob. 861444020;
  8. Gvaldų klubas, Vygandas Mylimas, mob. 869884100;
  9. Kvėdarnos būrelis, Tadas Rilskis, mob. 862896094;
  10. Piliakalnio būrelis, Algimantas Taroza, mob. 868235717.