Gegužės 6 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ kultūros edukacijos koordinatoriaus pareigas pradėjo eiti Orinta Merkelienė.

O. Merkelienė 2011 m. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo istorijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Nuo 2011 m. rugsėjo mėn. iki 2012 m. rugpjūčio mėn. O. Merkelienė dirbo Tauragės apskrities vyriausiajame policijos komisariate specialiste, nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. iki 2013 m. rugpjūčio mėn. – istorijos mokytoja Vainuto vidurinėje mokykloje ir Tenenių pagrindinėje mokykloje. 2014–2021 m. O. Merkelienė gyveno Norvegijoje ir dirbo darželio auklėtojo padėjėja bei parduotuvės vedėja. Nuo 2022 m. gegužės mėn. O. Merkelienė dirbo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centre renginių vedėja, jaunimo darbuotoja, vadovavo vaikų vokalo studijai. O. Merkelienė taip pat vadovavo Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ vaikų dainavimo būreliui bei dirbo istorijos mokytoja Plungės Senamiesčio mokykloje.

Dirbdama Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje, O. Merkelienė pagal Šilalės rajono pažangos planą planuos ir koordinuos kultūrinio ugdymo veiklas, kultūrinio ugdymo tinklaveiką, vykdys jų stebėseną, inicijuos ir koordinuos mokyklų bendradarbiavimą su kultūros ir švietimo lauko partneriais, planuos ir organizuos koordinuojamos srities situacijos tyrimus ir duomenų analizę, konsultuos projekte dalyvaujančias mokyklas, bendradarbiaus ir komunikuos su mokyklų savivalda, partneriais ir kitomis mokinių bei mokytojų grupėmis, inicijuos kultūros strategijos sukūrimą, viešai komunikuos apie projekto kultūros srities veiklas, taip pat vykdys kitas susijusias funkcijas.

Naujajai kolegei linkime sėkmės.

Šilalės rajono savivaldybės administracija