Paskelbtas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos įgyvendinamų miestų vietos plėtros strategijų sąrašas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionui

Džiaugiamės pranešdami, kad pagal šią programą Šilalės miestas gaus 1 000 000 Eur investicijų. Ši parama padės įgyvendinti Šilalės miesto 2023–2029 metų vietos plėtros strategiją (toliau – Strategija), kurios tikslas yra skatinti pažeidžiamų, nepalankioje padėtyje esančių bei socialinę riziką patiriančių asmenų aktyvią ekonominę ir socialinę įtrauktį, vykdant integruotus veiksmus.

Strategija patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023-11-14 sprendimu Nr. T25-307. Jos finansavimas patvirtintas vidaus reikalų ministro 2024 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 1V-338, kuris buvo pakeistas 2024 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1V-347.

Strategijos uždaviniai bus įgyvendinami dviem pagrindinėmis kryptimis:

  1. Palankių sąlygų verslų, įskaitant socialinius verslus, kūrimui ir plėtrai sudarymas;
  2. Socialiai pažeidžiamų Šilalės miesto gyventojų integracija į bendruomenę, teikiant socialinės pagalbos, įsidarbinimo, užimtumo, sociokultūrines bei kitas paslaugas.

Paraiškų teikimo galimybės

Šilalės miesto gyventojai, organizacijos ir verslai bus kviečiami teikti paraiškas į šias Strategijos priemones:

  1. Mažiau galimybių turinčio jaunimo integravimas, sukuriant patrauklias užimtumo erdves

   – numatomas 1 projektas.

  1. Sociokultūrinių paslaugų plėtra senyvo amžiaus asmenims ir neįgaliesiems

   – numatyti 2 projektai.

  1. Gyventojų kompetencijų stiprinimas, sudarant sąlygas pradėti ir vystyti verslą

   – numatomas 1 projektas;

   – parama bus suteikta 20 jauno verslo subjektų.

  1. Socialinio verslo kūrimosi skatinimas

   – vykdomi 2 projektai;

   – sukurta 1,14 darbo vietos.

Ši investicija padės Šilalei tapti socialiai atsakingesniu ir ekonomiškai tvirtesniu miestu, kuriame kiekvienas gyventojas turi galimybę prisidėti prie bendruomenės gerovės. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti ir pasinaudoti šiomis galimybėmis.

Strategiją numatoma pradėti įgyvendinti šių metų pabaigoje.  Daugiau informacijos: Gitana Jurgutienė , mob. +370 614 36 279, el. p. silalesmiestovvg@gmail.com

Šilalės rajono savivaldybės administracija