Š. m. gegužės 13 d. Tauragės rajono savivaldybėje vykusiuose mokymuose dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos savivaldybėse, kuriuos vedė prof. dr. Saulius Čaplinskas. Mokymus Šilalės rajono savivaldybė organizavo kartu su Pagėgių savivaldybe ir Tauragės rajono savivaldybe. Dalyvauti šiuose mokymus buvo kviečiami Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų socialiniai darbuotojai, Šilalės rajono bendrojo ugdymo įstaigų, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Šilalės rajone, Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus Šilalėje, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato atstovai, Šilalės rajono socialinių paslaugų namų su šeima ir vaiku dirbantys specialistai, Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys mokyklose, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) bei kiti suinteresuoti asmenys.

Prof. dr. Saulius Čaplinskas apie mokymuose pristatytą islandišką prevencijos modelį „Planet Youth” kalbėjo, kad jame pagrindinis dėmesys skiriamas apsauginių veiksnių stiprinimui ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo bei mokyklos nelankymo ir nebaigimo rizikos veiksnių mažinimui mokyklų bendruomenėse, pagal kurį vaikų auklėjimas, tėvų priežiūra ir organizuotas laisvalaikis kartu su padidėjusiu normatyviniu spaudimu atlieka pagrindinį vaidmenį mažinant tabako, alkoholio ir narkotikų vartojimą tarp jaunų žmonių.

Dėkojame Šilalės rajono savivaldybės įstaigų, valstybės įstaigų darbuotojams bei mokinių tėveliams  dalyvavusiems organizuotuose mokymuose.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Silva Paulikienė