Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras skelbia atranką Atviro jaunimo centro jaunimo darbuotojo pareigybei užimti
Įstaigos duomenys. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras, savivaldybės biudžetinė įstaiga, buveinė – J. Basanavičiaus g. 12, 75138, Šilalė, tel. (8 449) 74043, el. p. info@silaleskc.lt
Įmonės kodas 193027124
Darbo aprašymas:
Pareigybės pavadinimas – jaunimo darbuotojas
Pareigybės lygis – B
Darbo krūvis ir laikas – 1 etatas (pareigybė), 40 val. per savaitę
Pareiginė alga – 0,79–1,24 koef.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota (bandomasis laikotarpis – 3 mėn.)
Pretendentas turi atitikti pareigybės aprašyme išvardintus kriterijus (pareigybės aprašymas pridedamas)
Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, iki 2024 m. balandžio 24 d. 17.00 val. Kultūros centro personalo specialistei, adresu J. Basanavičiaus g. 12, Šilalė (224 kab.) arba el. paštu: info@silaleskc.lt privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (prašymo forma pridedama);
  2. Gyvenimo aprašymą (CV);
  3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  4. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
  5. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro kandidato sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (sutikimo forma pridedama).

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 2024 m. balandžio 16 d. iki 2024 m. balandžio 24 d.
Atranka vykdoma žodžiu (pokalbis).
Apie atrankos datą, laiką ir vietą reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuojami el. paštu ar telefonu, nurodytais prašyme leisti dalyvauti atrankoje.
Pretendento prašymo leisti dalyvauti atrankoje forma pridedama.

Išsamesnė informacija apie atranką teikiama:
Tel. (8 449) 74043, el. p. info@silaleskc.lt