2024 m. Programos prioritetai ir remiamos sritys:

  1. Vykdyti viešosios tvarkos, žmonių saugumo užtikrinimą Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) teritorijoje.
  2. Stiprinti policijos ir visuomenės bendradarbiavimą Savivaldybėje.
  3. Krizių valdymo ir civilinės saugos būklės gerinimas savivaldybėje.

 Programa bus finansuojama pagal šias priemones:

  1. Viešosios tvarkos Prevencinių programų rengimas ir įgyvendinimas bendradarbiaujant su policija (03.02.01.01.).
  2. Saugios kaimynystės iniciatyvų rėmimas (03.02.01.02.).
  3. Krizių valdymo ir Civilinės saugos būklės gerinimas, perspėjimo sirenomis sistemos plėtra Šilalės mieste, 1 vnt. elektroninės sirenos įrengimas bei įjungimas į perspėjimo sirenomis sistemą (03.01.01.02.).
  4. Viešųjų, nusikaltimams, pažeidimams palankių vietų stebėjimo vaizdo kameromis sistemos įdiegimas, naujų vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas Šilalės mieste potencialiai pavojingose vietose bei sumontuojant vaizdo stebėjimo kameras, atitinkančias nacionalinio saugumo reikalavimus (03.02.01.03).

Paraiškas programos finansinei paramai gauti gali teikti įstaigos, organizacijos ir kiti juridiniai asmenys, kurių veikla yra leistina programos nuostatuose.

Norintys dalyvauti programos paraiškų atrankoje iki 2024 m. gegužės 3 d., 14 val. pateikia tiksliai ir išsamiai užpildytą paraišką.

 Paraiškas prašome pateikti Šilalės rajono savivaldybės administracijai J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė 108 kab., iki 2024 m. gegužės 3 d., 14 val. Šilalės rajono savivaldybės viešosios tvarkos bei krizių valdymo ir civilinės saugos būklės gerinimo 2023–2025 metų programą, konkurso paraiškos formą galima rasti Šilalės rajono savivaldybės svetainėje www.silale.lt arba kreiptis į Savivaldybės administracijos patarėją (parengties pareigūną) Mindaugą Mikutavičių, 320 kab., tel. (0 449) 46 852, mob. tel. +370 605 75270, el. p. mindaugas.mikutavicius@silale.lt.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija