Daugiau informacijos apie galimybę rinktis policijos pareigūno profesiją  https://paslaugos.epolicija.lt/stokipolicija/, el. p. stok@policija.lt.