Informuojame, kad parengtas žemės sklypų (kad. Nr. 8767/0003:386,  Nr. 8767/0003:190, Nr. 8767/0003:387, Nr. 8767/0003:388, Nr.8767/0003:390, Nr. 8767/0003:398, Nr. 8767/0003:389), esančių Šilalės rajono sav., Traksėdžio sen., sujungimo ir jungtinio žemės sklypo dalijimo į atskirus sklypus, gyvenamųjų namų ir inžinerinių komunikacijų statybai detaliojo plano, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. balandžio 14 d., įsakymu Nr. DĮV-419, koregavimas žemės sklype Slėnio g. 10, Šėrikų k., Šilalės r. sav.

Detaliojo plano darbų organizatorius – Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Šilalės rajono sav., J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, tel. Nr.(+370 449) 76114, faks. +370449 76118, el. paštas: info@silale.lt.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo (duomenys nuasmeninti)

Detaliojo plano rengėjas: Jurgitos Comienės individuali veikla, tel. 861738752, el. paštas: j.comiene@gmail.com

Planavimo tikslai: koreguojama statybos zona, statybos riba, panaikinama statybos linija.

Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2024-05-13 iki 2024-05-24 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Šilalės rajono savivaldybės patalpose, Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt., Traksėdžio seniūnijoje adresu J. Basanavičiaus g. 5, LT-75138 Šilalė.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai