Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Priešmokyklinis ugdymas privalomas vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Todėl visi vaikai, gimę  2018 m., nuo rugsėjo 1 d. turės pradėti lankyti priešmokyklinio ugdymo grupes.

Tėvų (globėjų) sprendimu priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti ir anksčiau, kai vaikui 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos. Prieš priimdami sprendimą leisti vaiką ugdytis anksčiau, tėvai gali kreiptis konsultacijos į Šilalės švietimo pagalbos tarnybą (Nepriklausomybės g. 1, Šilalė) dėl vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Konsultacijos laiką būtina suderinti iš anksto tel.+370 449 70088. Penkiamečių vaikų, gimusių 2019 m. sausio–rugsėjo 1 d., tėvams reikėtų atsakingai įsivertinti vaiko ugdymosi poreikius, nes penkiamečiams priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus. Priešmokyklinio ugdymo grupes pradėjusiems lankyti 6 metų vaikams ši tvarka netaikoma.

Prašymus ugdymo įstaigoms dėl vaikų priėmimo galima teikti jau dabar, nelaukiant vasaros.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija