Informuojame, kad 1863-1864 m. sukilėlių kapų (unikalus kodas 16925), Šilalės rajono sav., Laukuvos sen., Riešketų k., individualus apsaugos reglamentas ir jo tvirtinimo aktas registruoti Kultūros vertybių registre.

Visi duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre adresu http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search bei Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos svetainėje https://paveldas.maps.arcgis.com/apps/dashboards/0ef1c37e7ee14dbea90fb05edbd0b241

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija