Balandžio 25 d. savivaldybės posėdžių salėje vyko 16-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 24 tarybos nariai (dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Remigijus Jonutis), administracijos skyrių vedėjai, specialistai bei kiti kviestieji asmenys. Posėdžio metu priimti 37 sprendimai, nepritarta 1 sprendimui.

Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės tarybos reglamento pakeitimai, suteikti įgaliojimai

Tarybos nariai patvirtino Šilalės rajono savivaldybės tarybos reglamento pakeitimus, daromus vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir atsižvelgiant į tai, kad Savivaldybės kontrolierius iki kiekvienų metų gegužės 15 d. teikia Tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.

Taryba įgaliojo Šilalės rajono savivaldybės merą arba jo įgaliotą administracijos direktorių atlikti veiksmus, susijusius su žemės sklypų kadastro duomenų tvarkymu (dalyvauti nustatant kadastro duomenis bei pasirašyti aktus, žemės sklypų kadastro duomenų bylas, teikti prašymus dėl patikėjimo teisės į žemės sklypus įregistravimo, juridinių faktų įregistravimo, išregistravimo ir kadastro duomenų pakeitimo).

Sprendimai, susiję su švietimu, sportu

Taryba pritarė sprendimui dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2024–2025 mokslo metais nustatymo, taip pat sprendimams dėl sporto klubo ,,Šilalės lūšis“ ir Šilalės sporto mokyklos paraiškų finansavimo.

Sprendimai, susiję su turtu

Nuspręsta Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės sporto mokyklai. Taryba taip pat leido Šilalės rajono socialinių paslaugų namams perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą, taip pat turtą, esantį Šilalės r. sav., Kvėdarna, Piliakalnio g. 16C, ir turtą, esantį Šilalės r. sav., Žadeikių sen., Žadeikių k., Šaukliškės g. 15.

Leista pagal panaudos sutartį perduoti savivaldybės turtą Nevočių kaimo bendruomenei ir Žvingių kaimo bendruomenei, pirkti nekilnojamąjį turtą savivaldybės nuosavybėn, pritarta dėl savivaldybės turto nuomos viešo konkurso būdu, leista nurašyti ir likviduoti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą.

Taryba davė sutikimą perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jį perduoti Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai. Taip pat nuspręsta savivaldybės nuosavybėn perimti ilgalaikį materialųjį turtą ir jį perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, priimti atminimo ženklus pagal dovanojimo sutartį ir juos perduoti patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai.

Pritarta ataskaitoms

Tarybos nariai posėdžio metu pritarė UAB ,,Šilalės autobusų parkas“, UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“, UAB ,,Šilalės vandenys“ ir UAB „Gedmina“ 2023 metų finansinių ataskaitų rinkiniams ir metinėms veiklos ataskaitoms, Šilalės rajono socialinių paslaugų namų, Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, VšĮ Laukuvos ambulatorijos, VšĮ Kvėdarnos ambulatorijos, VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro ir VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2023 metų metiniams ataskaitų rinkiniams. Nepritarta Šilalės rajono ligoninės 2023 metų metiniam ataskaitų rinkiniui.

Patvirtintos taisyklės, nuostatai

Patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programa, Šilalės rajono socialinių paslaugų namų nuostatai ir Šilalės rajono savivaldybės 2024 m. socialinių paslaugų planas.

Pakeistas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 27 d. sprendimas Nr. T-183 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos aprašo, Šilalės rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“, Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimas Nr. T1-216 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų rėmimo ir bendruomeninių organizacijų dalinio veiklos išlaidų kompensavimo atrankos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T1-47 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo ir pavedimo Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai atlikti Šilalės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas“.

Sprendimai, susiję su sveikatos priežiūra

Posėdžio metu patvirtinta VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūra, Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėtis, Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatai, Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašas.

Kita informacija

Posėdžio metu Šilalės rajono policijos komisariato viršininkas Audrius Lukošius pristatė informaciją apie Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono vyriausiojo policijos komisariato veiklą. Generalinio prokuroro pavaduotojas Saulius Verseckas, Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Jevgenij Michailovskij, Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras Gražvydas Žebelys ir prokuroras Ruslanas Ušinskas pristatė pranešimą apie Modernios ir atviros prokuratūros kūrimą Lietuvos Respublikoje.

Visi Savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Savivaldybė – Teisinė informacija – Teisės aktai –Tarybos sprendimai).

Šilalės rajono savivaldybės administracija