2024 m. kovo 20 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas pradėjo eiti Vilija Vainorienė, kuri tarnybinio kaitumo būdu buvo perkelta iš Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigų.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje V. Vainorienė bus atsakinga už viešųjų paslaugų teikimo administravimą ir organizavimą, konsultavimą, priskirtų švietimo įstaigų priežiūrą ir kontrolę, dalyvaus ir prižiūrės mokytojų atestacijos komisijų darbą, ves brandos atestatų, mokymosi pasiekimų, mokytojų atestacijos pažymėjimų apskaitą, tvarkys atitinkamus registrus ir informacines sistemas bei atliks kitas susijusias funkcijas.

V. Vainorienei linkime sėkmės naujose pareigose.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija