Pavasarį patvinus upėms ir kitiems vandens telkiniams, kai vandens lygis artėja prie stichinio, kyla pavojus, kad gali būti užpilti ir šuliniai. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC), esant tokiai situacijai, ragina gyventojus nevartoti užlietų šulinių vandens maistui, kadangi toks vanduo gali būti užterštas cheminėmis medžiagomis,  mikrooganizmais (atsirandančiais dėl užteršto dirvožemio, žuvusių gyvūnų, pavyzdžiui, graužikų) ir kt. Rekomenduojama maistui vartoti fasuotą geriamąjį vandenį, o nuslūgus potvyniui šulinio vandenį naudoti tik įsitikinus, kad jis saugus.

Kokių veiksmų reikia imtis?

  • Nuslūgus potvyniui, būtina išsiurbti šachtinių šulinių vandenį, pašalinti dumblą, pašalinius daiktus, išvalyti ir dezinfekuoti šulinio dugną, rentinio sieneles bei sutvarkyti šachtinio šulinio, gręžinio aplinką;
  • Šuliniui naujai prisipildžius vandeniu, turi būti dezinfekuojamas šulinio vanduo. Šulinių vandens dezinfekciją gali atlikti juridiniai asmenys, turintys kenkėjų kontrolės (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) veiklai išduotą licenciją;
  • Praėjus nustatytai dezinfekcijos trukmei, vanduo turi būti išsiurbiamas pakartotinai, o šachtiniam šuliniui vėl prisipildžius vandeniu, vanduo turi būti tiriamas dėl mikrobiologinės ir cheminės taršos.

Įprastai šachtinio šulinio vanduo tiriamas dėl galimos taršos žarninėmis lazdelėmis (Escherichia coli), žarniniais enterokokais, amoniu, nitritais, nitratais, organinėmis medžiagomis (nustatomas permanganato indeksas), dezinfekcinės medžiagos likučiais.

Esant įtarimams dėl galimo kitų pavojingų cheminių medžiagų patekimo į šulinį, dėl papildomų tyrimų tikslingumo rekomenduojame konsultuotis su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos tel. +370 5 264 9676 arba el. paštu info@nvsc.lt.

Paskelbus ekstremaliąją situaciją dėl potvynio, apsemtų šachtinių šulinių, kurių vandeniu individualiai apsirūpina gyventojai, valymą ir dezinfekciją organizuoja savivaldybė. Gyventojai iki šachtinio šulinio vandens dezinfekcijos atlikimo turi sutvarkyti šachtinio šulinio aplinką, pašalinti iš jos potencialius mikrobinės ir cheminės taršos šaltinius.

Primename, kad šeimos, turinčios kūdikių iki 6 mėn. amžiaus, ar nėščiosios, kurių maistui naudojamas šulinio vanduo, gali kreiptis į NVSC, kad jis būtų ištirtas dėl taršos nitritais ir nitratais. Tyrimai atliekami valstybės lėšomis.

NVSC informacija