Nuo šių metų kovo 1 d. iki birželio 30 d. renkamos paraiškos Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimui. Paramos gali kreiptis ūkininkai (fiziniai arba juridiniai asmenys), užsiimantys žemės ūkio veikla, kuri atitinka aktyvaus ūkininko reikalavimus, bei savo vardu įregistravę valdą.

Pareiškėjas savivaldybei pateikia (prieš patirdamas draudimo įmokų išlaidas):

– paramos paraišką;

– draudimo sutartį arba draudimo paraišką arba kitą dokumentą atitinkantį draudimo įmonės pasiūlymą  su visais pakeitimais (teikiama, jei draudimo sutartis per jos galiojimo laikotarpį buvo tikslinama; teikiama prieš patiriant išlaidas, t. y. prieš sumokant draudimo įmokas);

– notaro, įmonės direktoriaus įsakymu patvirtintą įgaliojimą arba VĮ Registrų centro registruoto įgaliojimo kodą (teikiama, jei paramos paraiška teikiama per įgaliotą asmenį);

– kitus dokumentus, kurie gali būti svarbūs vertinant paramos paraišką (teikiama, jei tokių yra).

Paramos paraiška ir susiję dokumentai teikiami savivaldybei ne vėliau kaip iki nustatytų terminų paskutinės dienos 24 valandos šiais būdais (kitais būdais pateikti dokumentai nevertinami):

– siunčiant el. paštu, patvirtintus pareiškėjo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Dokumentai teikiami šiais formatais: PDF, ADOC, SHAPE, JPG, JPEG, PNG, BMP, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Didesnės nei 25 MB apimties dokumentai gali būti išskaidyti ir siunčiami ne vienu metu, tačiau tą pačią dieną. Dėl kenkėjiškų programų tikimybės dokumentai negali būti pateikiami nuorodose. Dokumentus teikiant per įgaliotą asmenį, kartu pateikiamas notaro ar įmonės direktoriaus įsakymu patvirtintas arba VĮ Registrų centro registre užregistruotas ir internetiniu adresu https://igaliojimai.registrucentras.lt/viesa patikrinamas įgaliojimas, kurio kodas turi būti nurodytas paramos paraiškoje. Draudimo sutartį bei jos priedus patikslinantys, papildantys ir (arba) keičiantys dokumentai, kiti draudimo įmonės dokumentai bei įmokų sumokėjimą įrodantys dokumentai savivaldybei gali būti pateikti ir draudimo įmonės;

– asmeniškai, per kurjerį ar registruota pašto siunta, kiekvieną paramos paraiškos lapą patvirtinant pareiškėjo parašu. Dokumentus teikiant per įgaliotą asmenį, kartu pateikiamas notaro ar įmonės direktoriaus įsakymu patvirtintas įgaliojimas arba paramos paraiškoje nurodant VĮ „Registrų centras“ registre užregistruoto įgaliojimo kodą.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų ir aplinkosaugos  skyriaus vyriausiąją specialistę Jurgitą Pryšmantę, tel. (8 4449) 51019, el. p. jurgita.prysmante@silale.lt

 

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyrius