Informuojame, kad į Šilalės rajono savivaldybės administraciją su prašymu organizuoti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, žemės sklypui, esančiam Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Žąsino k. (kadastro Nr. 8767/0004:0178), pertvarkyti, atidalinant bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės sklypo dalį ir suformuojant atskirus žemės sklypus. Vienam atidalintam, iš bendrosios dalinės nuosavybės, žemės sklypui keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį ir žemės sklypo naudojimo būdą, kreipėsi vienas iš savininkų. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 2 dalimi, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo  ir  pertvarkymo  projektų  rengimo  taisyklių  patvirtinimo“,  (toliau  – Taisyklės)  57 punktu, informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje, žemės sklypo savininkas ar naudotojas, turi galimybę sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir pasiūlymų teikimą.

Paslaugos užsakymo numeris ŽPDRIS ZSFP-131868.

Atsižvelgdami į tai, prašome žemės sklypo savininką ar naudotoją prisijungti prie ŽPDRIS. Darbo su ŽPDRIS principai yra aprašyti Vartotojo vadove paslaugų gavėjui (užsakovui), kurį rasite adresu www.zpdris.lt.

Kontaktinis asmuo – Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus  vyriausioji specialistė Lina Pudžemytė-Gaidamavičienė, Šilalė, J. Basanavičiaus g. 2-1,  216 kab., tel. (0 449) 45 335.