Informuojame D. J. , kad į Šilalės rajono savivaldybės administraciją su prašymu organizuoti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, žemės sklypui, esančiam Šilalės r. sav., Kaltinėnų sen., Kaltinėnų mstl., Kalno g. 8 (kadastro Nr. 8734/0008:0382), pertvarkyti, atidalinant bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės sklypo dalį ir suformuojant atskirus žemės sklypus, kreipėsi vienas iš savininkų. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 2 dalimi, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo  ir  pertvarkymo  projektų  rengimo  taisyklių  patvirtinimo“,  (toliau  – Taisyklės)  57 punktu, informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje, žemės sklypo savininkas ar naudotojas, turi galimybę sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir pasiūlymų teikimą.

Paslaugos užsakymo numeris ŽPDRIS ZSFP-132078.

Atsižvelgdami į tai, prašome žemės sklypo savininką ar naudotoją prisijungti prie ŽPDRIS. Darbo su ŽPDRIS principai yra aprašyti Vartotojo vadove paslaugų gavėjui (užsakovui), kurį rasite adresu www.zpdris.lt.

Kontaktinis asmuo – Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus  vyriausioji specialistė Lina Pudžemytė-Gaidamavičienė, Šilalė, J. Basanavičiaus g. 2-1,  216 kab., tel. (0 449) 45 335.