Planavimo organizatorius: Audrius Dajoras
Naudojimo plano rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Tyrens Lietuva“, įm. kodas 234004210, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, el. paštas: info@tyrens.lt, http://www.tyrens.lt/
Plano pavadinimas: Šilalės rajono Gvaldų smėlio ir žvyro telkinio išteklių žemės gelmių naudojimo planas
Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybės bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
Priimtas sprendimas ir motyvai: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Susipažinimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos planavimo organizatoriaus atstovui ir naudojimo plano rengėjui UAB “Tyrens Lietuva” darbo dienomis (nuo 8:00 iki 17:00 val.)