Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T1-24 sudaryta Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo komisija organizuoja Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo paraiškų atranką.

Paraiškas gali teikti Šilalės rajone įregistruotos ir (ar) Šilalės rajone vykdančios kultūrinę veiklą kultūros, švietimo įstaigos, asociacijos, kurių įgyvendinamos programos yra susijusios su etninės kultūros plėtra ir sklaida Šilalės rajone. Atkreipiame dėmesį, kad šie metai savivaldybėje paskelbti Žemaitiško rašto metais.

Norintieji dalyvauti programos paraiškų atrankoje iki 2024 m. kovo 22 d. (įskaitytinai) pateikia:

  • tiksliai ir išsamiai užpildytą paraišką;
  • registracijos pažymėjimo kopiją;
  • įstatų ar nuostatų kopiją.

Paraiškas prašome pateikti Savivaldybės administracijos priimamajame (108 kab.) Išsamesnė informacija teikiama tel. (0-449) 45 345, el. p. jovita.voveriene@silale.lt.

Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo programą, paraiškos formą galima rasti interneto svetainėje www.silale.lt.

Šilalės rajono etninės kultūros plėtros įgyvendinimo programa

Paraiškos forma

Paraiškos, neatitinkančios programos bei paraiškos reikalavimų, nebus vertinamos.

Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo komisijos pirmininkė Vida Miknienė