Savivaldybių paveldosauginis indeksas įvertina kultūros paveldo apsaugos situaciją savivaldybėse iš kelių perspektyvų: savivaldybių skiriamo ir pritraukiamo finansavimo, savivaldybių administracijų ir privačių asmenų vykdomų veiklų ir iniciatyvų. Dabartinio savivaldybių „paveldosauginės kultūros“ lygio nustatymas, įvertinimas ir paskesnis skatinimas gali tapti svarbiu stimulu, paspartinančių teigiamus kultūros paveldo apsaugos procesus savivaldybėse. Manoma, kad sudarius Savivaldybių paveldosauginį indeksą bus sukurta sveika konkurencija tarp savivaldybių, skatinant jų iniciatyvas paveldo apsaugos srityje ir plečiant „paveldosauginę kultūrą“ savivaldybėse. Siekiama, kad šis indeksas būtų aktualus savivaldybėms ir galėtų nurodyti skirtumus, lyginant savivaldybes tarpusavyje bei identifikuoti stipriąsias ir silpnąsias paveldosaugos sritis savivaldybėse.

Informuojame, jog per 2023 m. Šilalės rajono savivaldybės administracijos lėšomis atnaujinta:

  • Koplytėlės prie medžio su Marijos Maloningosios skulptūra atstatymui panaudota 650 Eur, Prapymo k., Žadeikių sen.
  • Pakisio piliakalnio su gyvenviete piliakalnio, vad. Pile, laiptų su aikštele įrengimui panaudota 6000 Eur, Pakisio k., Pajūrio sen.
  • Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios langų ir vitražinių langų remontui  panaudota 20000 Eur, Šilalė, Šilalės sen.
  • Varsėdžių Šv. Roko bažnyčios pastatų komplekso Šv. Roko bažnyčios grindų keitimui panaudota 6000 Eur, Varsėdžių k., Upynos sen.
  • Koplytėlė su ornamentuotu kryželiu ir Koplytstulpis su ornamentuotu kryželiu už 1500 Eur, Vytogalos k., Upynos sen.
  • Antkapinis paminklas, už 605 Eur, Šilalėje, Šilalės sen.

Taip pat reikia tvarkyti paminklą Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui Kvėdarnoje, Kvėdarnos sen., ir Laukuvos Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios komplekso Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios presbiterijos lubų tinką, kuris pavojingai atšokęs per visą perimetrą.

Su Savivaldybių paveldosauginiu 2022 metų indeksu susipažinti galite paspaudę čia.

Šilalės rajono savivaldybės administracija