Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos patvirtino natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius. Tais atvejais, kai manoma, kad specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatytos klaidingai, bet kuriuo metu galima teikti prašymą Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos joms tikslinti. Fiziniai, juridiniai asmenys prašymus dėl patvirtintų žemėlapių keitimo teikia raštu arba elektroniniu formatu  Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, adresu Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius, el. p.  vstt@vstt.lt .

Prašymo forma

Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapiai