Ukrainą ir Lietuvą vienija istorija ir atmintis apie tai, koks buvo totalitarinis režimas. Turime daug bendro ir kartu turime savo unikalų kultūrinį paveldą, kurį vienija laisvės dvasia.  Per šį sunkų ir kupiną išbandymų laikotarpį ukrainiečiams tapome draugais ir partneriais. Kyjivo akademinis pučiamųjų orkestras, dėkodamas už svarbią paramą Ukrainai, vasario 20 d. šilališkiams padovanojo koncertą, kuriame skambėjo muzika, simbolizuojanti laisvę, nenugalimumą, meilę savo tapatybei ir demokratines vertybes.

Jautrus ir šiltas koncertas suvirpino ne vieno klausytojo širdį. Tą pajuto ir šio renginio organizatoriai. Vasario 21 d. Šilalės rajono savivaldybėje lankęsi asociacijos „Po mažą žingsnį“ prezidentė Oksana Paškevičienė ir lietuviškų šaknų turintis Konstantinas Gudauskas, iš rusų okupuotų teritorijų išgelbėjęs daugiau nei 200 ukrainiečių, dėkojo Savivaldybės merui Tadui Bartkui ir vicemerei Jolantai Skrodenienei už šiltą orkestro narių priėmimą į mūsų kraštą ir pagalbą organizuojant renginį. Tiek koncerto, tiek susitikimo savivaldybėje metu svečiai nuoširdžiai dėkojo  visiems Šilalės krašto gyventojams, kurie yra šalia jų, padėjo šiame ture ir už nenutrūkstamą paramą Ukrainai.

Šilalės rajono savivaldybės administracija