2024 m. vasario 21 d. Šilalės rajono savivaldybės posėdžių salėje įvyko visuotinis jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių susitikimas. Susitikimo metu buvo renkamas Šilalės rajono visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ pirmininkas, pristatoma Šilalės rajono visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ 2022–2023 metų veiklos ataskaita. Vadovaujantis Šilalės rajono visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ įstatų 7.2 papunkčiu pirmininką renka Asamblėja dvejiems metams paprasta balsų dauguma slaptu balsavimu. Slaptu balsavimu  Šilalės rajono visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ pirmininke išrinkta Gabija Bliudžiūtė.

Po visuotinio jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių susitikimo vyko diskusija su Šilalės rajono savivaldybės meru Tadu Bartkumi ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Andriu Jančausku. Jaunimo, su jaunimu dirbančios organizacijos ir neformalios jaunimo grupės nariai diskutavo su kokiomis problemomis jiems tenka susidurti, aptarė darbo su jaunimu finansavimo galimybes ir pasidalino ateities planais.

Meras Tadas Bartkus ir administracijos direktorius Andrius Jančauskas padėkojo Šilalės rajono visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ pirmininko pareigas ėjusiai Simonai Kanapinskaitei ir pasveikino naujai išrinktą Gabiją Bliudžiūtę.

Linkime naujajai pirmininkei kuo didžiausios sėkmės

Nuotraukos Šilalės rajono savivaldybės administracijos savanorės Gretos Žemaitaitytės
Šilalės rajono savivaldybės administracija