Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje sausio 24 d. pristatytas „Tūkstantmečio mokyklų“ (toliau – TŪM) pažangos planas.  Programoje dalyvauti atrinktos penkios Šilalės rajono gimnazijos ir viena progimnazija.

TŪM programos pristatymo renginio dalyvius pasveikino Šilalės rajono savivaldybės vicemeras Ignas Gužauskis,  Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktorius Stasys Norbutas pasidalino įžvalgomis apie rajono švietimo situaciją ir švietimo bendruomenės lūkesčiais, įgyvendinant TŪM programą.

Europos socialinio fondo agentūros ir TŪM atstovės trumpai pristatė bendrą TŪM programą. Šilalės rajono ugdymo įstaigos, dalyvaujančios TŪM programoje, veiklą tobulins šiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM (mokslas, technologijos, inžinerija, menai, matematika) ugdymas. Šios programos tikslas – iki 2030 m. kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiui mažinti. Programa yra dalis bendrų Europos Sąjungos pastangų, kuriomis siekiama ne tik atkurti Europos ekonomiką po pandemijos, bet ir ją pertvarkyti ateities kartoms – į žalesnę, skaitmeniškesnę, sveikesnę ir įtraukesnę. TŪM programoje savivaldybėms sudaromos realios galimybės siekti švietimo kokybės savo teritorijoje.

Susitikimo metu taip pat pristatytas Šilalės rajono švietimo pažangos planas, numatytos mokyklų veiklos tobulinimo priemonės ir siekiami rezultatai. Savo įžvalgomis, planuojamomis veiklomis ir darbais dalijosi pristatyme dalyvavę švietimo įstaigų vadovai, savo pastebėjimus taip pat išsakė Šilalės rajono savivaldybės vicemerė Jolanta Skrodenienė, Administracijos direktorius Andrius Jančauskas ir šios programos kuratorius Investicijų ir statybų skyriaus vyr. specialistas Justas Stankevičius.

TŪM programoje Šilalės rajone dalyvauja šios 6-ios ugdymo įstaigos:

  • Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija;
  • Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija;
  • Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija;
  • Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija;
  • Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija;
  • Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija.

Šilalės rajono mokykloms pagal programą švietimo investicijoms skiriama preliminari suma – 1 735 450,96 Eur su PVM.

Daugiau informacijos apie TŪM programą galite rasti paspaudę čia.

Šilalės rajono savivaldybės administracija