Vadovaudamiesi Centralizuoto vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų visos dienos ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“ 1.1 papunkčiu, 12 punktu, skelbiame Ikimokyklinio ugdymo grupės laukiančiųjų eiles.

Informuojame, kad pasikeitė vaikų registravimo į darželius interneto svetainė. Registruoti vaiką reikia šiuo adresu new.registruok.lt.

Laukiančiųjų eilėje ataskaita

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija