Šilalės rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu – Šilalės rajono socialinių paslaugų namais, įgyvendina projektą Nr. LT03-1-SAM-K03-004 „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Šilalės rajone“. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ atviro kvietimo „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas“ sąlygas. Šilalės rajono savivaldybės administracija ir Centrinė projektų valdymo agentūra 2022 m. sausio 17 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartis, pagal kurias gavo 100 proc. finansavimą projekto veikloms įgyvendinti. Projekto vertė – 64 711,11 Eur.

Įgyvendinant projektą bendradarbiaujama su penkiomis organizacijomis: Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centru, Maltos ordino pagalbos tarnyba ir Šilalės sporto mokykla. Šios organizacijos, be pagrindinės savo vykdomos veiklos, savo paslaugų gavėjus informuoja apie gerovės konsultantų teikiamas paslaugas, taip pat  teikia kitą aktualią informaciją.

Psichinė sveikata yra neatsiejama bendrojo gyvenimo dalis ir žmogaus teisė. Gera psichinė sveikata reiškia, jog mes galime efektyviai komunikuoti, kurti darnius santykius, produktyviai dirbti, gyventi santaikoje su savimi ir artimaisiais, pažinti save, turėti savo gyvenimo tikslą ir jo siekti.

Emocinė sveikata yra tiesiogiai susijusi su gyvenimo kokybe. Laiku susirūpinus savo jausmais ir poreikiais, galima pagerinti bendrą gyvenimo patirtį, džiaugtis ne tik dideliais bet ir mažais dalykais, turėti pozityvų mąstymą ir požiūrį į mus supantį pasaulį. Gera emocinė savijauta padeda mokėti teigiamai ir optimistiškai spręsti iškilusias problemas tiek darbo aplinkoje, tiek asmeniniame gyvenime. Emocinė sveikata taip pat turi įtakos bendravimui ir emocijų valdymui ar reakcijai į aplinkos dirgiklius.

Gyventojų psichinės ir emocinės sveikatos gerinimui Šilalės rajone teikiamos nemokamos gerovės konsultanto paslaugos. Kreiptis gali visi gyventojai (nuo 18 m. amžiaus, nepriklausomai nuo jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų), patiriantys lengvus depresijos, nerimo, problemų sprendimo, nemigos simptomus. Registruotis konsultacijai galima tiesiogiai pas gerovės konsultantus (mob. tel.: 8664 76207, 8649 67445 arba elektroniniu paštu geroveskonsultantai@silale.lt). Paslaugas gerovės konsultantai teikia Šilalės rajono socialinių paslaugų namų patalpose, adresu: Vytauto Didžiojo g. 17-117, Šilalė. Norintiems gauti gerovės konsultanto paslaugas nereikia kreiptis į gydymo ar kitas institucijas, jos teikiamos tiesiog atvykus į paslaugų teikimo vietą ar pasiskambinus ir susitarus dėl numatomo vizito.

Siekiama, kad įdiegtas gerovės konsultantų modelis Šilalės rajone leistų žmonėms pasijausti laimingiems, kad mažėtų savižudybių, medikamentinio gydymo atvejų. Todėl gerovės konsultantai visų maloniai laukia ir kviečia konsultuotis jaučiančius lengvus streso, nerimo, nemigos, depresijos bei psichologinės adaptacijos problemų požymius.

Šilalės rajono savivaldybės administracija