Šilalės rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A1-462 „Dėl 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programos Lietuvoje projektų finansavimo sąlygų ir administravimo taisyklių patvirtinimo“, nuo 2024 metų sausio 2 d. priima gyventojų prašymus dėl socialinių kortelių išdavimo būtiniausiems maisto, higienos ir (ar) kitų būtinojo vartojimo prekių įsigijimo.  Pageidaujantys paramą gauti kovo mėnesio antroje pusėje, prašymus turi pateikti iki sausio 23 dienos.

Asmenys patys turi pasirinkti prekybos tinklą, kuriame norės apsipirkti. Šilalės rajone galimi pasirinkti prekybos centrai:

 • UAB ,,IKI Lietuva“;
 • UAB ,,Gulbelė“;
 • UAB ,,Maxima LT“;
 • UAB ,,Koops mažmena“.

Šilalės rajono gyventojai turi teisę gauti paramą pagal Materialinio nepritekliaus mažinimo programą, jeigu jiems kreipiantis dėl šios paramos vidutinės mėnesinės pajamos vienam gyvenančiam asmeniui ar vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 1,5 VRP (264,00 Eur) dydžio per mėnesį.

Parama gali būti skiriama ir išimties tvarka neviršijant 2,5 VRP (440,00 Eur) dydžio per mėnesį vienam gyvenančiam asmeniui ar vienam iš bendrai gyvenančių asmenų, kai:

 • bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų (vienas gyvenantis asmuo) turi negalią;
 • kreipiasi vienišas pensinio amžiaus asmuo;
 • vaiką (-us) augina vienas iš tėvų arba šeimoje auga asmuo su negalia;
 • bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų;
 • šeimoje atsirado nenumatytų išlaidų dėl stichinės nelaimės, gaisro atveju, artimo mirties ar sunkios ligos atveju, pateikus tai įrodančius dokumentus.

Asmenys gali pateikti prašymą savo gyvenamosios vietos seniūnijoje pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o Šilalės miesto gyventojai – Šilalės rajono savivaldybės administracijos 108 kabinete. Kartu su prašymu reikalingi pateikti šie dokumentai:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • dokumentas apie gautas pajamas per paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi (arba kreipimosi mėnesio, jeigu per praėjusius 3 mėnesiais, keitėsi pajamų šaltinis ar šeimos sudėtis);
 • kitus teisę į paramą patvirtinančius dokumentus, kai nėra galimybės gauti duomenų iš informacinių sistemų arba norima paramą gauti išimties atveju.

Dėl detalesnės informacijos galima kreiptis į savo seniūnijos socialinius darbuotojus arba Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinės rūpybos specialistę Esterą Andriušienę, el. p. estera.andriusiene@silale.lt, tel. (8 449) 76133.

Turto ir socialinės paramos skyriaus informacija