Dar praėjusių metų rugpjūčio mėnesį po viešojoje erdvėje pasirodžiusio straipsnio apie tai, kad Kvėdarnos miestelyje esantys gedulo namai nepradeda veiklos dėl Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) kaltės, viešai informavome, kokius žingsnius, vadovaujantis teisės aktais, turėjo atlikti pastato savininkai, kad galėtų pradėti teikti paslaugas. Šiemet ir vėl pasirodė straipsnis, kuriame ir vėl kalbama apie institucijų delsimą tvarkyti žemės sklypo paskirties keitimo bei kitus, leidimui teikti laidojimo paslaugas gauti būtinus, dokumentus.

Reaguodami į šį pranešimą, informuojame, jog Savivaldybė praėjusių metų rugsėjo 29 d. gavo prašymą dėl paskirties keitimo, Šilalės rajono savivaldybės mero spalio 25 d. potvarkiu Nr. T3-309 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8737/0007:0019), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Kvėdarnos miestelyje, žemės sklypo naudojimo būdo papildymo“ papildė 0,3332 ha ploto žemės sklypo, esančio Šilalės r. sav., Kvėdarnos sen., Kvėdarnos mstl., Miškelio g. 1 (kadastro Nr. 8737/0007:0019), naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos.

2023 m. lapkričio 28 d. Šilalės rajono savivaldybės administracija išdavė leidimą Nr. LPSP-72-23-1128-00002 pakeisti statinių patalpų paskirtį.

Taip pat pažymime, jog Savivaldybė nėra susijusi su iškvietimu į minėtą pastatą dėl garso intensyvumo nustatymo bei neturi užslėptų interesų apsaugoti Savivaldybės valdomos įmonės, teikiančios laidojimo paslaugas Šilalėje.

Tikimės, jog pastato savininkams pavyks išspręsti kylančias problemas ir artimiausiu metu jie galės pradėti teikti laidojimo paslaugas, kurių Kvėdarnos miestelio ir aplinkinių gyvenviečių gyventojams šiuo metu labai trūksta.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija