Kaip ir praeitais, taip ir šiais metais ūkininkai kviečiami kreiptis dėl ūkinių gyvūnų draudimo įmokų dalies kompensavimo. Paraiškos priimamos nuo sausio 2 d. iki 2024 m. spalio 31 d.

Draudimo įmokoms finansuoti parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusią su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu.

Šiais metais draudimo įmokų kompensavimui skirta 414 076 Eur paramos lėšų.

Draudimo įmokoms galima gauti iki 70% kompensaciją, o draudimo sutartis turi būti ne ilgesnė nei vieneri metai.

Pareiškėjų tinkamumas

Paramos gali kreiptis tie ūkininkai, kurie yra įregistravę ūkinius gyvūnus ir žemės ūkio valdas atitinkamuose registruose. Pareiškėjas turi:

  • laikyti ūkinius gyvūnus, kurie yra įregistruoti jų vardu Ūkinių gyvūnų registre;
  • savo vardu kaip valdos valdytojas būti įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Kaip ir kur teikti paraiškas

Paraiškas reikėtų teikti savivaldybės, kurioje registruota žemės ūkio valda, administracijai. Pateikti galima įvairiais būdais: asmeniškai, per įgaliotą asmenį, registruotu paštu, ar elektroniniu paštu. Svarbu pažymėti, kad paramos paraiška pateikiama prieš sumokant draudimo įmokas draudimo įmonei.

Pagal vieną draudimo sutartį pareiškėjas teikia vieną paramos paraišką. Teikiamų paramos paraiškų skaičius neribojamas.

Papildoma informacija

Daugiau informacijos galima rasti priemonės įgyvendinimo taisyklėse ir Nacionalinės mokėjimo agentūros svetainės skiltyje.

Kviečiame pasinaudoti parama ir taip sumažinti gyvūnų draudimo išlaidas!

 

NMA informacija