Informuojame, kad nuo 2024 m. sausio mėn. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, atliekanti Lietuvos diasporos politikos koordinavimo funkciją, specialioje interneto svetainėje www.griztu.lt, telefonu + 370 5 2525 001 ir elektroniniu paštu griztu@urm.lt teikia informaciją grįžtantiems, atvykstantiems ar svarstantiems apie grįžimą Lietuvos diasporos atstovams.

Aktuali informacija yra teikiama bendradarbiaujant su Lietuvos institucijomis, įstaigomis ir savivaldybėmis, pagal jų kompetenciją kartu atsakoma į asmeniui, planuojančiam grįžimą ir (re)integraciją Lietuvoje, kylančius klausimus. Daug dėmesio skiriama savivaldybių įsitraukimui, skatinamas aktyvesnis savivaldybių dalyvavimas ir dėmesys planuojantiesiems sugrįžti gyventi į Lietuvą.

Iki 2024 m. kovo 1 d. – pereinamuoju laikotarpiu – informaciją Lietuvos diasporai grįžimo į Lietuvą klausimais teiks ir Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“. Vėliau šios funkcijos Tarptautinės migracijos organizacijos biuras neatliks.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos
Globalios Lietuvos departamento informacija