Nuo 2024 m. vasario 1 d. tęsiamas Neformaliojo vaikų švietimo programų (toliau – NVŠ) vykdymas. 1–12 klasių mokiniams siūlomos 38 NVŠ programos, jas pasirinkti mokiniai turi iki 2024 m. sausio 15 d.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis nurodytais tel. į NVŠ teikėjus.

Šilalės rajono savivaldybės finansuojamų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašas

Eil.

Nr.

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjas Juridinio asmens kodas Neformaliojo vaikų švietimo programos pavadinimas Programos kodas Klasių grupė, kuriai skirta programa Kontaktiniai

duomenys

1. Šilalės sporto mokykla 120504255 Saugus ir aktyvus vandenyje (1–4 klasėms) 120504255 1–4  

 

 

 

 

56 254

2. Šilalės sporto mokykla 190327248 Saugus ir aktyvus vandenyje (5–8 klasėms) 120503065 5–8
3. Šilalės sporto mokykla 190327248 Saugus ir aktyvus vandenyje (9–12 klasėms) 120503066 9–12
4. Šilalės sporto mokykla 190327248 Sveikatinimas ir mokymas plaukti 1–4 klasių mokiniams 120503063 1–4
5. Šilalės sporto mokykla 190327248 Sveikatinimas ir mokymas plaukti 5–8 klasių mokiniams 120503064 5–8
6. Šilalės sporto mokykla 190327248 Sportinio ugdymo ir saviraiškos plėtotė 120503067 9–12
7. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras 193027124 Liaudies šokis 120301504 9–12  

 

 

74 043

8. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras 193027124 Etnokultūros studija 121300403 9–12
9. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras 193027124 Tradicinės kanklės 121300469 1–4
10. Lietuvos šaulių sąjunga 191691799 Lietuvos šaulių sąjungos jaunųjų šaulių ugdymo programa (jaunesnieji) 121500485 5–8  

8 614 73 750

11. Lietuvos šaulių sąjunga 191691799 Lietuvos šaulių sąjungos jaunųjų šaulių ugdymo programa (vyresnieji) 121500486 9–12
12. Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija 306109002 Gamtos tyrėjai 120800402 1–4  

8 444 47 415

13. Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija 306109002 Mokomės gamtoje 120800403 5–8
14. VšĮ „Robotikos akademija“ 303015010 Integruoto ugdymo Robotikos akademijos programa 1–2 klasei 120600656 1–2  

8 646 98 761

15. VšĮ „Robotikos akademija“ 303015010 Integruoto ugdymo Robotikos akademijos programa 3–4 klasei 120600657 3–4
16. VšĮ „Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras“ 303470887 Emocinio ir fizinio lavinimo kūrybinės dirbtuvės 5–8 kl. (I žingsnis) SL 122001783 5–8 8 699 03 199
17. VšĮ „Mindaugo Čepausko sporto klubas“ 304510046 Susirask draugų sportuodamas 120502824 1–4 8 623 02 411
18. VšĮ „R. Matučio sporto klubas“ 304909796 Sveikai sportuok 120502698 5–8 8 624 47 088
19. VšĮ „Būk saugus LT“ 453100407 Vairuok saugiai 120800395 5–8 8 602 44 259
20. VšĮ „Būk saugus LT“ 453100407 Saugus ir išmanus. Pradinukai 120600685 1–4
21. VšĮ „Robotukas Retro“ 306430168 STEAM atradimai 120600784 1–4 8 628 85 775
22. VšĮ „Vaikų ugdymas“ 302842338 Kurk meną ir pažink save 122001868 5–8  

 

8 615 10 650

23. VšĮ „Vaikų ugdymas“ 302842338 Pažink ir tyrinėk 122002100 1–4
24. VšĮ „Vaikų ugdymas“ 302842338 Dailės terapija ir savipagalba, valdant stresines situacijas 120201067 9–12
25. Laisvoji mokytoja Gražina Pameditienė (duomenys neskelbtini) Etnomuzikavimo tradicijos 121300402 5–8 8 614 84 737
26. Laisvoji mokytoja

Giedrė Fasci

(duomenys neskelbtini) Šiuolaikinio šokio grupė „Spalvoti pieštukai“ 120301447 5–8 8 648 23 280
27. Laisvoji mokytoja

Giedrė Fasci

(duomenys neskelbtini) Šiuolaikinio šokio grupė „Žingsniai“ 120301323 1–4
28. Laisvasis mokytojas

Gintaras Cemnalianskis

(duomenys neskelbtini) Šviesti. Pristatyti. Išbandyti. Ugdyti 1–4 klasėms 120503265 1–4  

 

 

8 676 35 679

29. Laisvasis mokytojas

Gintaras Cemnalianskis

(duomenys neskelbtini) Šviesti. Pristatyti. Ugdyti. Išbandyti 5–8 klasėms 120503266 5–8
30. Laisvoji mokytoja Aušra Danisevičienė (duomenys neskelbtini) Šiuolaikinis šokis 1–4 kl. 120301624 1–4  

 

 

 

8 687 46 520

31. Laisvoji mokytoja Aušra Danisevičienė (duomenys neskelbtini) Šiuolaikinis šokis 5–8 kl. 120301615 5–8
32. Laisvoji mokytoja Aušra Danisevičienė (duomenys neskelbtini) Lavinamoji gimnastika 1–4 kl. 120301604 1–4
33. Laisvoji mokytoja Aušra Danisevičienė (duomenys neskelbtini) Šiuolaikinio šokio teatras 9–12 kl. 120301618 9–12
34. Laisvoji mokytoja

Sandra Pamedytė

(duomenys neskelbtini) Anglų kalbos klubas I 121400801 1–4  

8 695 11 274

35. Laisvoji mokytoja

Sandra Pamedytė

(duomenys neskelbtini) Anglų kalbos klubas II 121400802 5–8
36. Laisvoji mokytoja

Rita Bernotienė

(duomenys neskelbtini) Lėlių dizaino ir teatro studija (1–4 klasės) 121100635 1–4  

8 657 05 546

37. Laisvoji mokytoja

Rita Bernotienė

(duomenys neskelbtini) Studija „Jaunasis vertėjas“ (5–8 klasės) 121400857 5–8
38. Laisvoji mokytoja Sauga Vaičikauskienė (duomenys neskelbtini) Teatro raiška 120400543 5–8 8 612 84 090

 

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius