Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), kaip ir kitos įstaigos, teikiančios su asmens duomenimis susijusią informaciją, taiko asmenų identifikavimo tvarką, padedančią NMA specialistui įsitikinti, ar tikrai asmeninės informacijos kreipiasi tas asmuo, kuris turi teisę ją žinoti.

NMA darbuotojai, tinkamai neidentifikavę besikreipiančio asmens, negali teikti informacijos apie paraiškos vertinimo eigą, iškylančius klausimus, patikrinimų rezultatus, mokėtinas ar išmokėtas sumas bei kitos asmeninės informacijos.

Pasitaiko atvejų, kai NMA klientas neturi duomenų, reikalingų jo identifikavimui. Todėl, siekdami taupyti Jūsų laiką, primename, kokia tvarka taikoma identifikuojant besikreipiantį asmenį.

Kuomet asmuo kreipiasi telefonu

Kuomet asmuo kreipiasi su juo susijusios informacijos telefonu, NMA atstovas asmens prašo nurodyti jo vardą, pavardę (juridinio asmens pavadinimą) bei vieną iš šių identifikacinių duomenų:

  • arba pareiškėjo ID numerį (galite rasti informaciniame portale);
  • arba žemės ūkio valdos numerį / paraiškos numerį;
  • arba keturis paskutinius asmens kodo skaičius.

Taip pat NMA atstovas sutikrina, ar telefono numeris, iš kurio skambinama,  sutampa su nurodytu paraiškoje.

Kuomet asmuo kreipiasi el. paštu

Jei asmuo kreipiasi su jo duomenimis susijusios informacijos elektroniniu paštu, tačiau paklausimo negali pasirašyti elektroniniu parašu, klausdamas jis taip pat turėtų nurodyti vardą, pavardę (juridinio asmens pavadinimą) bei vieną iš aukščiau minėtų identifikacinių duomenų (ID numerį arba valdos numerį/paraiškos numerį, arba keturis paskutinius asmens kodo skaičius).

Tačiau, kadangi el. paštas nėra saugi informacijos teikimo priemonė, juo neteikiama informacija apie konkrečias mokėtinas arba išmokėtas sumas, išsami informacija apie patikrų rezultatus, pritaikytas sankcijas, paramos sumažinimo arba neskyrimo priežastis ir kita išsami informacija apie paraiškas. Dėl šios informacijos asmeniui reikėtų kreiptis pateikiant kvalifikuotu elektroniniu parašu patvirtintą el. laišką, paklausimą siųsti paštu, kreiptis telefonu arba atvykti.

Asmeniui atvykus arba konsultuojantis „Microsoft Teams“ programa

Šiuo atveju asmuo identifikuojamas pagal dokumentą, kurio pagrindu galima nustatyti jo tapatybę: pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą.

Kuomet telefonu kreipiasi įgaliotas asmuo/įmonė

Atkreipiame dėmesį, kad tais atvejais, kai kreipiasi įgaliotas asmuo, jo prašoma įgaliojimo numerio, notaro biuro numerio (tik fizinių asmenų atveju), taip pat prašoma nurodyti tokius pat duomenis, kokius prašoma pateikti paties pareiškėjo.

Kuomet telefonu kreipiasi konsultantas

Jeigu agentūrai pateiktas įgaliojimas dėl konsultanto atstovavimo savo klientui, duomenys patikrinami taip pat, kaip tikrinami įgalioto asmens atveju. Jei įgaliojimas nėra pateiktas, konsultantas  identifikuojamas pagal vardą, pavardę ir telefono numerį, nurodytą:

Atkreipiame dėmesį, kad nurodytas konsultanto vardas, pavardė ir telefono numeris, iš kurio skambinama, turi sutapti su nurodytu paraiškoje, sutikime ar paslaugų sutartyje. Jei konsultavimo paslaugas teikia įmonė, informacija teikiama tik įmonės vadovui.

Informacija negali būti teikiama, jei paraiškoje, sutikime ar paslaugų teikimo sutartyje nenurodomas konsultanto telefono numeris, arba, jei pateikta tik paslaugų teikimo sutartis, kurioje nurodoma, kad paslauga yra tik paraiškos parengimas.

 

NMA informacija