Vadovaujantis Seimo priimtomis Žemės įstatymo pataisomis Šilalės rajono savivaldybei bus perduota patikėjimo teisė į žemę Šilalės mieste ir Kaltinėnų, Upynos, Kvėdarnos, Laukuvos, Pajūrio, Tenenių, Žvingių miesteliuose, dėl to, išlaikant darbo santykių tęstinumą, šiandien tarnybinio kaitumo būdu į Šilalės rajono savivaldybės administraciją perkeltas vyriausiasis specialistas Jonas Kačinauskas, naujajam kolegai linkime sėkmės pareigose.

Primename, jog įsigaliojus valstybės žemės valdymo pokyčiams, savivaldybėms perduodamos valstybinės žemės miestuose ir miesteliuose nuomos ir panaudos prašymų nagrinėjimo, sprendimų dėl valstybinės žemės nuomos ar panaudos priėmimo ir tokių sutarčių sudarymo funkcijos. Taip pat savivaldybėms perduotos sandorių dėl žemės servitutų valstybinėje žemėje nustatymo, įvairių sutikimų, susijusių su valstybine žeme, išdavimo ir kai kurios kitos žemėtvarkos funkcijos.

Nuo šių metų gyventojai prašymus dėl miestų ir miestelių teritorijose esančios valstybinės žemės nuomos sutarčių sudarymo bei keitimo turės teikti savivaldybėms. Taip pat savivaldybėms prašymus dėl valstybinės žemės panaudos sutarčių sudarymo ar tokių sutarčių keitimo turės teikti ir valstybės institucijos bei kitos įstaigos.

Į savivaldybes reikės kreiptis dėl žemės servitutų valstybinėje žemėje nustatymo sandorių sudarymo, dėl valstybinėje žemėje planuojamų atlikti žemės gelmių tyrimų vietos arba ploto suderinimo. Be to, į savivaldybes reikės kreiptis ir dėl teisės suteikimo be aukciono arba aukciono būdu naudoti žvejybos plotus valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose.

Savivaldybė išduos šiuos sutikimus:

  • sutikimus statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius;
  • sutikimus statyti nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;
  • sutikimus tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;
  • sutikimus laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu;
  • sutikimus statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;
  • sutikimus statyti įvairius statinius valstybinėje žemėje (pvz., hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius ir kt.).

Atkreiptinas dėmesys, kad šiuos sutikimus savivaldybės išduos tik dėl valstybinės žemės, esančios miestų ir miestelių teritorijose.

Savivaldybės išduos leidimus valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, įgyvendinti valstybės, savivaldybės ar ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus vietos projektus, kuriuos įgyvendinant valstybinėje žemėje nesukuriami nekilnojamieji daiktai.

Šilalės rajono savivaldybės administracija
Parengta pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos informaciją