Nacionalinė mokėjimo agentūra atkreipia dėmesį, kad daugiametes pievas atkurti galima įvairiais būdais, nebūtina to daryti jau išartame plote ar toje pačioje vietoje.

Daugiametes pievas galima atkurti ir kitame plote. Svarbu, kad atkurtos pievos nuo 2024 m. būtų išlaikytos ir deklaruojamos 5 metus iš eilės.

Pavyzdžiui, pasėlio kodu, tinkamu daugiametės pievos atkūrimui, deklaruotinos atkuriamos pievos galėtų būti:

– plotai, kurie 2023 m. deklaruoti GPŽ kodu (ganyklos pievos iki 5 metų, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai, svidrės, smilgos, pašiaušėliai, avižuolės, šunažolės, visgės, erainčinsvidrės, dryžučiai, dirsuolės ir kt.) (2023 m. duomenimis, tokių plotų Lietuvoje buvo 147 359 ha, iš kurių 88 506 deklaravo pareiškėjai, kuriems atsirado prievolė atstatyti daugiametes pievas);

– plotai, kurie nedeklaruoti 2023 m. bei remiantis turimais duomenimis yra daugiametės ganyklos pievos (2023 m. duomenimis, tokių plotų Lietuvoje buvo 230 533 ha);

–  plotai, kurie nedeklaruoti 2023 m., tačiau 2022 m. buvo deklaruoti kaip GPŽ (2023 m. duomenimis, tokių plotų Lietuvoje buvo 1 886 ha);

–  kiti plotai, kurie nedeklaruoti 2023 m. (2023 m. duomenimis, tokių plotų Lietuvoje buvo 27 222 ha).

Taip pat planuojama, jog pasėlio kodu,  tinkamu daugiametės pievos atkūrimui, deklaruotinos atkuriamos pievos galės būti ir 3 m. pagrioviai su žoline danga (2023 m. duomenimis, tokių plotų vien palei melioracijos griovius Lietuvoje buvo 61 572 ha, tačiau iš jų deklaruota tik 1 297 ha, t. y. tik 2 proc.). Galutinis sprendimas paaiškės po Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano suderinimo su Europos Komisija ir 2024 m. tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo.

Pasėlių kodų, tinkamų daugiametės pievos atkūrimui, sąrašas bus paskelbtas 2024 m. tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse.

Primintina, jog 2023 m. sumažėjus daugiamečių pievų santykiui daugiau nei 5 proc., palyginti su 2018 m. referenciniu santykiu, atsirado prievolė atkurti daugiametes pievas pareiškėjams, kurie, remiantis trejų ankstesnių metų paraiškų duomenimis, suarė ar kitaip pakeitė daugiametes pievas. Daugiau informacijos – atsakymai į dažniausia kylančius klausimus pateikiami straipsnyje ir DUK.

 

NMA informacija