Gruodžio 1 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyriuje socialinių išmokų specialistės darbą pradėjo Milda Baranskienė.

M. Baranskienė 2017 m. Kauno technologijos universitete įgijo viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 2018–2019 m. dirbo administratore, 2019–2020 m. – personalo specialiste bei vadove.

Specialistė konsultuos gyventojus, priims jų prašymus bei kitus dokumentus, reikalingus dėl valstybinių tikslinių kompensacijų, valstybinių antrojo laipsnio pensijų, laidojimo pašalpos, paramos palaikams pervežti, piniginės socialinės paramos, dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimo, maisto produktams ir higienos reikmenims, paramos mokiniams ir kitos paramos gavimo.

Naujajai kolegei linkime sėkmės.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija