Lietuvos savivaldybių aplinkosaugos reitingo vertinime dalyvavo 60 savivaldybių, Šilalės rajono savivaldybė užėmė 22 vietą.

Šilalės rajono savivaldybė buvo įvertinta, kaip viena lyderių Energetikos ir Klimato kaitos valdymo grupėse. Energetikos grupės vertinime surinko 22,88 taško. Energetikos kriterijai vertino gyventojų, gaminančių energiją, prisijungusių prie centrinio šilumos tiekimo, rodiklius, taip pat savivaldybės taikomą politiką anglies ar durpių deginimui, vėjo jėgainių pajėgumus, AEI naudojimo plėtros veiksmų plano pasirengimą, bei EVE didinimo ir AEI naudojimo skatinimo projektams skirtą finansavimą. Klimato kaitos valdymo grupėje Šilalės rajono savivaldybė surinko 16,54 taško. Pagal šios grupės kriterijus buvo vertinama, ar savivaldybė yra pasirengusi klimatui neutralios savivaldybės, prisitaikymo prie klimato kaitos ir aplinkosaugos strategijas, ar yra pasirašiusi Merų paktą, taiko aplinkosaugos vadybos standartus, taip pat, kokią dalį savivaldybės vykdomų pirkimų sudaro žalieji pirkimai. Pastarasis rodiklis yra vienas svarbiausių šio reitingo kriterijų, atspindintis strateginę Vyriausybės vykdomos žaliosios politikos kryptį ir ambiciją šalyje visus viešuosius pirkimus vykdyti žaliųjų pirkimų būdu.

Lietuvos savivaldybių aplinkosaugos reitingas 2023 remiasi įvairių aplinkosaugos tikslų – prisitaikymo prie klimato kaitos, poveikio klimatui švelninimo, oro taršos mažinimo, atliekų prevencijos ir tvarkymo, perėjimo prie žiedinės ekonomikos, vandens kokybės ir tiekimo, nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo ir efektyvumo, urbanizuotų teritorijų tvarumo, biologinės įvairovės darnaus judumo, energinio efektyvumo, gyventojų aplinkosauginio sąmoningumo – vertinimu.

Šio reitingo kriterijus kūrė Aplinkos ministerijos specialistai, išorinių konsultantų komanda ir nepriklausoma, iš skirtingų sektorių atstovų sudaryta ir aplinkos ministro įsakymu patvirtinta ekspertų komisija.

 

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyrius