Gruodžio 4 dieną Šilalės kultūros centre paminėta Šv. Barboros diena. Ją švenčia oro gynybos ir artilerijos padaliniuose tarnaujantys kariai.

Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio  artilerijos bataliono karius su švente sveikino jų vadas mjr. Mantas Ragulis. Taip pat sveikinimo kalbą sakė Tauragės įgulos kapelionato kapelionas mjr. Edvardas Baniulis, kuris kariams linkėjo būti stipriems, Barboros globojamiems ir būti vertiems savo priesaikos žodžių. Sveikinimo kalbą baigė linkėdamas Dievo palaiminimo.

Šilalės rajono savivaldybės mero Tado Bartkaus saldžią dovaną, linkėjimus ir padėką už pasiaukojimą ir ištikimybę mūsų kraštui, ir mūsų valstybei perdavė mero patarėjos Inesa Kozlovienė ir Sandra Jokubauskė.

Renginio metu paskaitą ,,Artilerijos pabūklo raida ir panaudojimas įvairiuose pasaulio kariuomenėse“ vedė Vytauto Didžiojo Karo muziejaus direktoriaus pavaduotojas istorikas Arvydas Pociūnas ir atsargos karys Lietuvos kariuomenėje tarnavęs 21-erius metus Darius Zubrickas.

Su Šv. Barboros diena! Būkite tvirti ir drąsūs, visada pasirengę garbingai ir su meile atlikti savo misiją.

Už tautą ir laisvę pabūklų ugnim!

Mero patarėja Sandra Jokubauskė