Šilalės rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą Nr. 08.2.1-CPVA-R-408-71-0002 „Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“ (toliau – Projektas) pagal su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra  2016 m. rugsėjo 1 d. pasirašytą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartį Nr.08.2.1-CPVA-R-408-71-0002 (toliau – Sutartis), pagal įgyvendinimo priemonę Nr. 08.2.1-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“. 2018 m. balandžio 19 d. atliktas Sutarties keitimas, keičiant Projekto veiklas ir pavadinimą iš „Dalies pastato, esančio Dariaus ir Girėno g. 19A, Pajūrio mstl., Šilalės r., pritaikymas socialinio būsto fondo plėtrai“ į „Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“.

Projektui įgyvendinti Sutartyje numatyta suma 557.789,41 Eur, iš jų:

                                                                            474.120,00 Eur Europos Regioninės plėtros fondo lėšos

                                                                            83.669,41 Eur Savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – prisidėti prie Šilalės rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros.

Projekte numatyta nupirkti 5 1-o kambario butus, 18 2-jų kambarių butus ir 2 3-jų kambarių butus, iš viso 25 butus.  Iš planuojamų įsigyti socialinių būstų (butų), žemesniuose aukštuose esančius 3 butus ketinama pritaikyti asmenims su judėjimo negalia. Socialiniai būstai (butai) perkami Šilalės mieste, Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos, Pajūrio, Upynos miesteliuose.

Projekto įgyvendinimą lėmė šios problemos – didėjantis socialinio būsto laukiančių asmenų skaičius ir nepakankamas socialinio būsto poreikio tenkinimas. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybė apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, pagerės minėtų asmenų gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatyta 2023 m. gruodžio 31 d.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

 

Andrius Jančauskas
Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius
Informacija apie projektą pradėta viešinti nuo 2018-09-03