Šiandien Šilalę pasiekė liūdna žinia. Anapilin iškeliavo Šilalės garbės pilietis, metraštininkas, žinomas rezistentas, Laisvės premijos laureatas Albinas Kentra.

A. Kentra gimė 1929 m. kovo 29 d. Gūbriuose. Mokėsi Nevočių kaimo pradžios mokykloje, vėliau Šilalės gimnazijoje.

Nuo 1946 m. buvo Jungtinės Kęstučio apygardos partizanas. Vėliau suimtas ir ištremtas 10 m. kalėti Pesčianlage esančiame lageryje.

Grįžęs iš tremties 1954 m. apsigyveno Kaune, čia baigė vidurinę mokyklą. Vėliau Vilniaus universitete studijavo kalbą ir literatūrą.

Dirbo mokytoju, dėstė universitete, kino kamera filmavo svarbius Lietuvos kultūros, mokslo, politikos įvykius. A. Kentros filmas ,,Mediumas“ užėmė antrą vietą respublikinėje žanrinių kino filmų apžiūroje.

1989 m. su bendraminčiu įkūrė Lietuvos laisvės kovų Miško brolių draugiją Vilniuje.

1992 m. apdovanotas Sausio tryliktosios atminimo medaliu. 1998 m. įteiktas Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžius, o 2002 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis. 2019 m. skirta Laisvės premija.

2013 m. suteiktas Šilalės garbės piliečio vardas už Pokario rezistencijos įvykių bei dvasios pristatymą Lietuvos ir užsienio svečiams.

Šilalės rajono savivaldybės vadovai reiškia nuoširdžią užuojautą velionio Albino Kentros artimiesiems ir jį pažinojusiems žmonėms.