Nuo 2021 m. sausio 1 d. registruojant ar perregistruojant žemės ūkio veiklai naudojamas transporto priemones (toliau – transporto priemonės), kuomet keičiasi transporto priemonės valdytojas (savininkas), yra taikomas taršos mokestis. Užpildžius prašymą dėl įregistravimo ar duomenų keitimo, taršos mokestį automatiškai apskaičiuos Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registras, bus suformuojamas sprendimas bei mokėjimo nurodymas. Tik sumokėjus taršos mokestį transporto priemonę bus galima registruoti arba perregistruoti.

Taršos mokestis netaikomas:

  1. laikinai (iki mėnesio) registruojamoms transporto priemonėms;
  2. išsimokėjus už transporto priemonę, kai ji įsigyta išsimokėtinai, jei valdytojas nesikeičia, keičiant asmens vardą ir (ar) pavardę ar įmonės pavadinimą, užsisakant transporto priemonės registravimo dokumento dublikatą vietoj prarasto ar sugadinto, keičiant valstybinio registracijos numerio ženklą ir kt.

Mokesčio tarifas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 6 priedu „Mokesčio už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų tarifai“. Mokestis apskaičiuojamas nustatytą tarifą dauginant iš tarifų koregavimo koeficiento, kurie nustatyti Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 priede „Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientai“, kai transporto priemonė atitinka bent vieną iš šiame priede nustatytų techninių apibūdinimų.

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ TARIFAI

 

Naudojamos žemės ūkio veiklai transporto priemonės

galia, kW

 

Tarifas, Eur

nuo iki  
0 70 0
71 90 40
91 110 80
111 130 120
131 150 160
151 170 200
171 190 240
191 210 280
211 230 320
231 250 360
251 270 400
271 290 440
291 310 480
311 330 520
331 350 560
351 ir daugiau 600

Šilalės rajono savivaldybės administracija