Marija Bumblauskaitė prieš dvidešimt septynerius metus atvyko gyventi į Šilalę. Priežastis – noras padėti dukterėčiai Staselei auginti tris jos pamečiui gimusius vaikus.
Jubiliatė iki 1961 m. dirbo mokytoja, tačiau dėl tarybinės valdžios draudimo eiti į Bažnyčią ir viešai kalbėti apie Dievą, darbo atsisakė. Kaip pasakojo dukterėčia, kūma (taip šeimos nariai vadina jubiliatę) buvo labai tikinti, todėl žemaitiškas užsispyrimas suteikė jėgų, vardan tikėjimo, keisti darbo kryptį kita linkme.
Išėjusi iš mokyklos, dirbo Telšių skaičiavimo mašinų gamykloje, o vėliau, palikusi tėvų sodybą, persikėlė gyventi į dukterėčios butą Šilalėje. Iki šių dienų čia ir gyvena.
Pasak dukterėčios Staselės, kūma nuoširdi, mažai kalbanti, bet visada būdavo pasiruošusi jai padėti. Ji be galo dėkinga Marijai, už visą pagalbą, bei dėmesį, kurį skyrė jos šeimai.
Meras T. Bartkus klausė jubiliatės ar sunku buvo dirbti mokytoja. M. Bumblauskaitė atsakė, kad mokytojos darbas nebuvo sunkus, tačiau sunku buvo nekalbėti apie Dievulį, kuris jos gyvenime užėmė ir dabar užima svarbią vietą.
Šios gražios šventės proga meras linkėjo laimės, stiprios sveikatos, giedrų, džiugias akimirkas dovanojančių dienų.
Mero patarėja
Sandra Jokubauskė