Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ Šilalės rajono savivaldybės administracija pritaria „Šilalės rajono vietinės reikšmės kelio Nr. up-09 rekonstravimas įrengiant pralaidą per Jėrubyno upę techninis darbo projektas“ projektiniam pasiūlymui.

Projektiniai pasiūlymai

Ataskaita (1 priedas)

Ataskaita (2 priedas)

Ataskaita (3 priedas)